Sales_Varna

Нели Неделчева
Търговски представител
Области: Варна, Добрич
+359 885 138 907
Виргиния Стефанова
Търговски представител
Област: Шумен
+359 884 939 797
Христо Стоянов
Медицински представител
Области: Варна, Добрич
0882 383 208
Ирена Иванова
Медицински представител
област: Варна и Добрич
0882 25 86 87
Аракся Хачатрян
Медицински представител
Области: Варна, Добрич
+359 885 217 950