За компанията

Маркетинг

Екип от опитни продуктови мениджъри се грижат за маркетинговите активности на всички продукти. Компанията ни има развити ефективни комуникационни канали към всички таргет групи:

  • Лекари – ОПЛ и специалисти;
  • Фармацевти;
  • Крайни потребители (включително е-мейл кампании до над 200 000 пациенти, както и ТВ кампании);
Костадина Начева MBA
Маркетинг мениджър
02 434 1268
Ганка Сотирова
Продуктов мениджър
Мила Величкова
Продуктов мениджър
Светослав Попов
Продуктов мениджър
Стефка Чолакова
Продуктов мениджър
Диана Коцева
Продуктов мениджър
Радослав Йорданов
Маркетинг специалист
02 434 12 60
Лора Митева
Маркетинг специалист
Рая Райчева
Маркетинг специалист
02 434 12 67
Николай Мусински
Маркетинг специалист
Адриана Богданова
Дизайнер
Пенка Павлова
Дизайнер
Исидора Тодорова
Маркетинг специалист
Меглена Колева
Маркетинг специалист
Ивета Николова
Маркетинг специалист