За компанията

Представителство Румъния

Мениджмънт

Irina Stanciu
Ръководител на представителство Румъния
Silvia Sraer MD
Медицински Мениджър – Румъния / Local Pharmacovigilance Manager
+40 759 047 939
Georgiana Rosca
Контролинг
+40 759 047 931
Andreea Novac
Финансов мениджър
+40 314 243 033
+40 759 047 936
Monica Chetrariu
Офис Асистент
+40 756 208 473

Маркетинг

Mihaela Balan
Маркетинг специалист
+40 759 047 932
Robert Tutaru
Младши продуктов мениджър
Естетика
+40 759 047 928
Grigore Ionescu
Продуктов мениджър
+40 747 096 355
Catalin Gherghinescu
Мениджър събития
+40 759 047 938
Adrian Poenaru
Младши продуктов мениджър
+40 747 096 348
Mihaela Neagu
Кординатор събития
+40 747 096 361

Мениджъри ключови клиенти

Marius Bala
Ключови клиенти
DJ, GJ, OT, MH, VL
+40 746 278 860
Andreea Ciubotariu
Клчови клиенти
TM, AR, HD, CS
+40 746 278 874
Claudiu Zadorojin
Клчови клиенти
CJ, BH,SM, MM, AB, SJ
+40 747 096 346
Andrei Simionescu
Ключови клиенти
IS, NT, BT, SV
+40 747 096 311
Raul Bolba
Ключови клиенти
CT, TL, CL, IL
+40 756 206 043
Ionel Pirlitu
Ключови клиенти
B4, B5, Ph, Db
+40 759 047 933
Laurentiu Soare
Ключови клиенти
B1, B6, Ag, Tr
+40 759 047 934
Mihaela Paulet-Butnaru
Kлючови клиенти

Представители

Bogdan Tabacu
Мениджър продажби
+40 747 096 357
Anita Bulintis
Медицински представител
DJ, GJ, OT, MH, VL
+40 756 711 720
Anda Prodan
Медицински представител
TM, AR, HD, CS
+40 746 278 868
Liliana Dragu
Медицински представител
DJ, GJ, OT, MH, VL
+40 756 711 981
Cristina Jipa
Медицински представител
TM, AR, HD, CS
+40 756 713 991
Cristiana Dirzu
Медицински представител
CJ, BH,SM, MM, AB, SJ
+40 759 047 929
Ancuta Campean
Медицински представител
CJ, BH,SM, MM, AB, SJ
+40 746 278 889
Adriana Ambarus
Медицински представител
BV, SB, CV, MS, HR, BN
+40 742 103 534
Catalin Ghidiu
Медицински представител
BV, SB, CV, MS, HR, BN
+40 756 207 224
Corina Copciag
Медицински представител
IS, NT, BT, SV
+40 756 206 541
Mihaela Neicu
Медицински представител
GL, BR,BC, VS, VN
+40 744 424 891
Andreea Craciun
Медицински представител
GL, BR,BC, VS, VN
+40 742 101 275
Iuliana Iancus
Медицински представител
B2, B3, Bz, Gr
+40 742 104 469
Maria Muraretu
Медицински представител
B4, B5, Ph, Db
+40 747 096 356
Bogdan Militan
Медицински представител
B1, B6, Ag, Tr
+40 756 208 471
Tiberiu Ungureanu
Медицински представител
B4, B5, Ph, Db
+40 759 047 930
Liviu Micu
Медицински представител
B1, B6, Ag, Tr
+40 747 096 360
Andreea Popa
Медицински представител
CT, IL, CL, TL
+40 759 047 937
Denys Bechir
Медицински представител
CT, IL, CL, TL
+40 746 278 861
Andreea Oprea
Медицински представител