За компанията

Регистрации

Нашите специалисти регистрации и лекарствена безопасност ще съдействат за спазвани на всички законови изисквания и нормативни уредби, касаещи регистрацията на лекарствени продукти без / по лекарско предписание, хранителни добавки, медицински изделия и козметични продукти, както и ще извършат всички регистрации от името на производителя.
маг. фарм. Диляна Подолешева
Мениджър продажби болничен пазар
маг. фарм. Камелия Царева
Мениджър регистрации
Лорета Шопова
Младши експерт регистрация на лекарствени продукти
Евелина Николова
Ръководител производствени технологии