За компанията

Регистрации

Нашите специалисти регистрации и лекарствена безопасност ще съдействат за спазвани на всички законови изисквания и нормативни уредби, касаещи регистрацията на лекарствени продукти без / по лекарско предписание, хранителни добавки, медицински изделия и козметични продукти, както и ще извършат всички регистрации от името на производителя.
Виктория Петрова
Мениджър регистрации
02 434 12 64
Камелия Царева
Мениджър регистрации