За компанията

Логистика

Ведра Интернешънъл притежава лиценз за търговия на едро с лекарствени продукти и медицински изделия на територията на България и разполага със склад от 340 кв. м. Можем да доставим продуктите до аптеките и болниците в цялата страна, както и да извършим пред-дистрибуция и складиране на фармацевтичните продукти на нашите партньори.
Елица Донова
Мениджър логистика
02 434 1275
Любка Пицева
Мениджър логистика
02 434 12 77
Мартин Трайков
Началник склад
0715 69903
Милена Веселинова
складов работник
Явор Тодоров
Отговорник склад- рекламни материали
Димитър Пицев
Фактурист- спедитор
Boris Ognyanov
Warehouse