Контакти

Ведра интернешънъл

Офис София
България, 1407 София,
бул. Джеймс Баучер 71
тел: +359 2 434 12 84
факс: +359 2 434 12 72
E-мейл: office@vedrainternational.eu


Ведра – представителство Македония:
Macedonia, 1000 Skopje
Lermontova 16/2
тел: +389 (0)2 3201 501
E-мейл: officemk@vedrainternational.eu


Ведра – представителство Сърбия:
Milana Vukosa 18,
11000 Belgrade
тел: +381 62 8070317
E-мейл: office-belgrade@vedrainternational.eu


Ведра – представителство Румъния:
Romania, 050677 Bucharest
19 Dr. Ion Ghiulamila Str., 5th District
Тел: +40 31 424 30 33
E-мейл: officero@vedrainternational.eu

Офис София

Ведра Интернешънъл – представителство Македония

Ведра Интернешънъл – представителство Сърбия

Ведра Интернешънъл – представителство Румъния

Формуляр за контакт

Съобщаването на нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при употребата на продукти на Ведра Интернешънъл АД или разпространявани
от Ведра Интернешънъл АД, можете да направите по един от следните начини:

*В случай, че се включи гласова поща моля освен съобщението да оставите и телефонен номер за контакт.