За компанията

Продажби

Компанията ни предлага на фармацевтичните производители екип от висококвалифицирани медицински представители, работещи с медицински специалисти в цялата страна, както и екип от търговски представители, работещи с аптеките в България.
маг. фарм. Диляна Подолешева
Мениджър продажби болничен пазар
+359 888 709 006
д-р Цветанка Трифонова
Мениджър медицински представители
+359 885 217 941
д-р Росен Тихолов
Мениджър медицински представители
+359 885 217 943
Мария Петрова
Национален мениджър продажби
Области: Цяла България
0887 22 57 43
Александър Алексиев
Национален мениджър продажби
Области: Цяла България
0885 217 947

Екип: Естетична дерматология

Мариела Вуй
Младши Продуктов Мениджър
Област: София
0882 332 922

Екип: София 1

Елеонора Кирова
Търговски представител
Области: София и Враца
0888 135 132
Светослава Иванова
Медицински представител
Области: София и Враца
+359 887 001 474
Гергана Карапенева
Медицински представител
Области: София град и Враца
0885 217 944
Венета Терзийска
Медицински представител

Екип: София 2

Николай Николов
Търговски представител
Област: София град, София област, Благоевград област
+359 887 066 763
Деница Пенева
Медицински представител
Области: София град, Видин и Монтана
0884 230 896
Мария Динева
Медицински представител
Области: София град, Монтана и Видин
+359 889 799 702
Деница Иванова
Медицински представител

Екип: София 3

Петър Петков
Търговски представител
Области: София град, Перник и Кюстендил
0886 869493
Цветелина Пеева
Медицински представител
Области: София град, Перник и Кюстендил
+359 888 660 817
Петър Христов
Медицински представител
Области: София град, Перник
+359 885 217 940
Цветислава Георгиева
Медицински представител
Цветелина Цветкова
Медицински представител

Екип: София 4

Ида Еленкова
Медицински представител
Гергана Гоцева
Медицински представител

Екип: Пловдив

Димитър Ботев
Търговски представител
Област: Пловдив
0885 217 955
Лилия Терзийска
Медицински представител
Области: Пловдив град, Пловдив област и Смолян
0882 356 253
Цветомира Иванова
Медицински представител
Област: Пловдив
+359 889 130 901
Катя Близнакова
Медицински представител

Екип: Стара Загора

Николай Гетов
Търговски представител
Области: Стара Загора, Димитровград, Хасково, Кърджали
+359 882 446 521
Христомир Христов
Медицински представител
Области: Стара Загора, Хасково и Кърджали
0885 217 942
Теодора Делчева
Медицински представител
Области: Стара Загора, Хасково, Димитровград, Кърдажли
+359 885 217 946

Екип: Велико Търново, Русе

Станислав Донков
Търговски представител
Велико Търново
+359 885 217 951
Кремена Великова
Медицински представител
Области: Русе, Разград и Силистра
0885 217 945
Румяна Луканова
Старши медицински представител
Области: Габрово и Велико Търново
0888 556 531

Екип: Бургас

Златина Русинова
Старши медицински представител
Области: Бургас, Сливен и Ямбол
0885 892 974
Ясенна Мухтарова
Медицински представител
Области: Бургас, Сливен и Ямбол
0885 892 968
Павел Ламбринов
Търговски представител
Област: Бургас, Сливен и Ямбол
0884 062 479

Екип: Варна

Елена Арабова
Търговски представител
Области: Варна, Добрич
0888 232 586
Нели Неделчева
Търговски представител
Области: Шумен, Силистра, Разград
+359 885 138 907
Христо Стоянов
Медицински представител
Области: Варна, Добрич
0882 383 208
Ирена Иванова
Медицински представител
област: Варна и Добрич
0882 25 86 87
Силвана Петрова
Медицински представител
Области: Варна, Добрич
0885 21 79 50

Екип: Плевен

Търговски представител
Плевен, Ловеч, В.Търново и Габрово
+359 884 454 150
Медицински представител
Области: Плевен, Ловеч, В.Търново и Габрово
+359 885 366 638
Медицински представител
Области: Плевен и Ловеч
+359 882 362 503