Sales_Sofia4

Юлия Недкова
Медицински представител
Регион: София
+359 882 350 133
Румен Георгиев
Търговски представител
Региони: Благоевград, Кюстендил
+359 882 219 476
маг. фарм. Александър Сираков
Медицински представител
Региони: София, София област
+359 889 799 702
Гергана Гоцева
Медицински представител