Sales_Plovdiv

Димитър Ботев
Търговски представител
Област: Пловдив
0885 217 955
Цветомира Иванова
Медицински представител
Област: Пловдив
+359 889 130 901
Анелия Чупова
Медицински представител
Области: Пловдив, Пазарджик
+359 885 046 743
Катя Близнакова
Медицински представител
+359 887 006 995
Радослав Енчев
Медицински представител
+359 882 356 253