Sales_Plovdiv

Димитър Ботев
Търговски представител
Област: Пловдив
0885 217 955
Лилия Терзийска
Медицински представител
Области: Пловдив град, Пловдив област и Смолян
0882 356 253
Цветомира Иванова
Медицински представител
Област: Пловдив
+359 889 130 901
Магдалена Танева
Медицински представител
Пловдив
+359 885 728 375
Катя Близнакова
Медицински представител