Registrations

маг. фарм. Диляна Подолешева
Мениджър продажби болничен пазар
маг. фарм. Камелия Царева
Мениджър регистрации
Лорета Шопова
Младши експерт регистрация на лекарствени продукти
Евелина Николова
Ръководител производствени технологии