Logistics

Елица Донова
Мениджър логистика
02 434 1275
Любка Пицева
Мениджър логистика
02 434 12 77
Мартин Трайков
Началник склад
0715 69903
Милена Веселинова
Складов работник
Николай Мусински
Експерт логистика- маркетингови материали
Теодора Левченко
Специалист логистика
Борис Огнянов
Складов работник
Мариета Младенова
Фактурист
Диана Иванова
Складов работник
Паолина Динкова
Складов работник
Nina Ilieva
Warehouse