Logistics

Елица Донова
Мениджър логистика
02 434 1275
Любка Пицева
Мениджър логистика
02 434 12 77
Мартин Трайков
Началник склад
0715 69903
Милена Веселинова
складов работник
Борис Огнянов
Складов работник