За компанията

Представителство Македония

Д-р Мирослав Стефановски
Ръководител медицински сектор
+389 71262141
Филип Тодорчевски
Търговски представител- Западна Македония
+389 (0)71384712
Силвия Соневска
Regulatory administrative officer
389(0)70257-537
Марио Трајковиќ
Търговски представител-Централна Македония
+389 (0)71338462
Јулија Видовска
Медицински представител- Западна Македония
+389 (0)72266542
Георги Георгиевски
Медицински представител
+389 72266541