За компанията

Представителство Македония

Д-р Мирослав Стефановски
Ръководител медицински сектор
+389 71262141
Филип Тодорчевски
Търговски представител- Западна Македония
+389 (0)71384712
Марио Трајковиќ
Търговски представител-Централна Македония
+389 (0)71338462