За компанията

Представителство Македония

Елеонора Кирова
Мениджър продажби
0035988135132; 00381628073170;
Д-р Мирослав Стефановски
Ръководител медицински сектор
+389 71262141
Филип Тодорчевски
Търговски представител- Западна Македония
+389 (0)71384712
Марио Трајковиќ
Търговски представител-Централна Македония
+389 (0)71338462