About us

Representation of Macedonia

Eleonora Kirova
Sales manager
0035988135132; 00381628073170;
Miroslav Stefanovski MD
Head of the medical sector
+389 71262141
Филип Тодорчевски
Търговски представител- Западна Македония
+389 (0)71384712
Марио Трајковиќ
Търговски представител-Централна Македония
+389 (0)71338462