About us

Representation of Macedonia

Miroslav Stefanovski MD
Head of the medical sector
+389 71262141
Филип Тодорчевски
Търговски представител- Западна Македония
+389 (0)71384712
Марио Трајковиќ
Търговски представител-Централна Македония
+389 (0)71338462