Българското сдружение по пробиотична медицина (BGProm) вече е факт

Пробиотичната медицина е едно от най-многообещаващите направления в развитието на съвременната медицинска наука и именно поради това на 18 септември в София беше учредено Българско сдружение по пробиотична медицина (BGProm), подобно на сходни научни сдружения в Австрия (OeProm) и в Германия (DeProm).

В учредителното събрание се включиха над 150 български лекари от различни специалности. Те ще имат възможността да участват в научни сесии и клинични наблюдения, както и в създаването на гайдлайни, свързани със специфични синбиотични комбинации с терапевтични приложения. За председател на дружеството единодушно беше избрана д-р Мила Ковачева-Славова, асистент към Катедра по гастроентерология в Клиниката по гастроентерология в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, а за заместник-председател и секретар бяха избрани д-р Диана Милушева, холистичен лекар и медицински директор във Ведра Интернешънъл и инж. Светослав Попов – микробиолог, продуктов мениджър за пробиотични продукти във Ведра Интернешънъл. Сдружението е подкрепено от водещи експерти в областта на гастроентерологията и инфекциозните болести, които станаха негови почетни членове – проф. д-р Борислав Владимиров; д.м. проф. д-р Искрен Коцев,д.м.; проф. д-р Красимир Антонов; д.м., доц. д-р Диана Николовска,д.м.; доц. д-р Евгения Бързашка д.м.; доц. д-р Мариана Маринова д.м.; доц. д-р Мариана Пенкова д.м.; доц. д-р Миглена Георгиева, д.м.; доц.д-р Ружа Панчева д.м., проф. д-р Лилия Пекова д.м.; проф.д-р Мариана Стойчева д.м.; проф.д-р Цеца Дойчинова д.м.; доц.д-р Атанас Мангъров, д.м.

Все повече се говори за ролята на чревния микробиом в патогенезата на различни хронични и остри състояния и се провеждат новаторски изследвания за действието на синбиотичните комбинации. Създаването на Българско сдружение по пробиотична медицина е стъпка напред в изучаването и прилагането в практиката на най-новите постижения в световен мащаб в областта на пробиотичната медицина.