Serbia

Александър Мичич
Ръководител представителство Сърбия
00381628070317
Мирияна Зигич
Медицински представител
00381638028979
Борис Калембер
Търговски представител
00381628073170
Исидора Тодорова
Маркетинг специалист