Sales_Tarnovo

Станислав Донков
Търговски представител
Велико Търново
+359 885 217 951
Кремена Великова
Медицински представител
Области: Русе, Разград и Силистра
0885 217 945
Румяна Луканова
Старши медицински представител
Области: Габрово и Велико Търново
0888 556 531