Sales_Sofia2

Димитър Пицев
Търговски представител
Регион: София, Видин
+359 889 360 183
д-р Ивон Рибарова
Медицински представител
Региони: София, Видин
+359 885 223 084
Деница Пенева
Медицински представител
Области: София, Монтана
0884 230 896
Деница Иванова
Медицински представител