Форма за съобщаване
на нежелана
лекарствена
реакция
(НЛР)

Моля, попълнете този формуляр, за да съобщите за нежелани лекарствени реакции, наблюдавани при употребата на продукти на Ведра Интернешънъл АД или разпространявани от Ведра Интернешънъл АД.

Моля, обърнете внимание, че някои полета, маркирани със звездичка (*), изискват задължително попълване, за да бъде прието съобщението Ви за валидно. Въпреки това ние Ви молим да попълните колкото е възможно повече данни, защото това е важно за оценката на съобщението Ви.

След натискане на бутона изпрати, попълненият формуляр ще бъде изпратен на адрес: safety@vedrainternational.eu