За компанията

Счетоводство

Соня Петкова
Главен счетоводител
02 434 12 80
Весела Минева
Счетоводител
02 434 12 70
Ана Илиева
Счетоводител
02 4341271
Християна Илиева
Счетоводител