За компанията

Счетоводство

Соня Петкова
Главен счетоводител
Весела Минева
Счетоводител
Християна Илиева
Счетоводител
Милена Методиева
Счетоводител
Стефка Георгиева
Експерт труд и работна заплата