За компанията

Логистика

Ведра Интернешънъл притежава лиценз за търговия на едро с лекарствени продукти и медицински изделия на територията на България и разполага със склад от 340 кв. м. Можем да доставим продуктите до аптеките и болниците в цялата страна, както и да извършим пред-дистрибуция и складиране на фармацевтичните продукти на нашите партньори.
Елица Донова
Мениджър логистика
02 434 1275
Любка Пицева
Мениджър логистика
02 434 12 77
Мартин Трайков
Началник склад
0715 69903
Милена Веселинова
Складов работник
Николай Мусински
Експерт логистика- маркетингови материали
Теодора Левченко
Специалист логистика
Борис Огнянов
Складов работник
Мариета Младенова
Фактурист
Диана Иванова
Складов работник
Паолина Динкова
Складов работник
Nina Ilieva
Warehouse