Sales_Tarnovo

Румяна Луканова
Старши медицински представител
Области: Габрово и Велико Търново
0888 556 531
Милена Христова
Медицински представител
Области: Плевен, Ловеч, В.Търново и Габрово
0885 366 638
Валерия Николова
Медицински представител
Области: Плевен и Ловеч
0882 362 503
Стефан Хаджиев
Търговски представител
Плевен, Ловеч, В.Търново и Габрово
+359 884 454 150