За компанията

Маркетинг

Екип от опитни продуктови мениджъри се грижат за маркетинговите активности на всички продукти. Компанията ни има развити ефективни комуникационни канали към всички таргет групи:

  • Лекари – ОПЛ и специалисти;
  • Фармацевти;
  • Крайни потребители (включително е-мейл кампании до над 200 000 пациенти, както и ТВ кампании);
Костадина Начева MBA
Маркетинг мениджър
02 434 1268
Ганка Сотирова
Продуктов мениджър
д-р Росен Тихолов
Продуктов мениджър
Мила Величкова
Продуктов мениджър
Светослав Попов
Продуктов мениджър
Стефка Чолакова
Продуктов мениджър
Диана Коцева
Продуктов мениджър
Радослав Йорданов
Маркетинг специалист
02 434 12 60
Лора Митева
Маркетинг специалист
Рая Райчева
Маркетинг специалист
02 434 12 67
Николай Мусински
Маркетинг специалист
Адриана Богданова
Дизайнер
Пенка Павлова
Дизайнер
Исидора Тодорова
Маркетинг специалист
Меглена Колева
Маркетинг специалист
Ивета Николова
Маркетинг специалист