Vedra International
 
Vedra International - About us
 

Регистрации

Нашите специалисти регистрации и лекарствена безопасност ще съдействат за спазвани на всички законови изисквания и нормативни уредби, касаещи регистрацията на лекарствени продукти без / по лекарско предписание, хранителни добавки, медицински изделия и козметични продукти, както и ще извършат всички регистрации от името на производителя. 


Камелия Царева
Мениджър регистрации
Тел: 02 434 12 64