Vedra International
 
Vedra International - About us
 

Счетоводство

Соня Петкова
Главен счетоводител
Тел: 02 434 1270

Весела Минева
Счетоводител

Християна Илиева
Счетоводител

Ана Илиева
Счетоводител
Тел: 02 4341271